100% Juridische veiligheid

De pers heeft op grote schaal aangetoond dat verscheidene kandidaat-kopers heel veel moeilijkheden ondervonden bij de aankoop van hun onroerend goed in Spanje. Vooral wat betreft stedelijke conformiteit en de problemen rond bestaande schulden op de gebouwen.
De rol van de notaris is daar inderdaad enigszins anders dan hier bij ons. Verder moeten de vastgoedmakelaars in Spanje niet voldoen aan bepaalde accreditaties en bieden de consument dus ook geen enkele waarborg.

 

Secundo biedt u 100%  juridische veiligheid. Wij zijn namelijk één van de weinige  kantoren  die gespecialiseerd zijn in de verkoop van onroerend goed in Spanje. Bovendien beschikken wij over de nodige accreditaties daar we lid zijn van de BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (titularissen goedkeuringen: 506.056-Olivier Vercruysse en 502.051-Jean-Charles Bodart). Onze advocaten en notarissen hebben sinds jaren evaring met deze specifieke markten en worden als echte professionals door iedereen erkend. Zij nemen al het vastgoed dat wij aanbieden nauwgezet onder de loep. En tenslotte, als marktleider in Brussel en Wallonië, kunnen wij bogen op onze unieke deskundigheid en op honderden tevreden klanten, die elke dag weer getuigen van de extreme nauwkeurigheid van ons begeleidingsproces, om u deze juridische waarborgen te kunnen garanderen. 

Na de ondertekening van het koopcontract tussen beide partijen, helpt Secundo u bij het verkrijgen van een NIE-nummer (identificatienummer voor buitenlanders). Dit nummer is een fiscale identificatie die in Spanje voor iedere transactie wordt vereist.

Wij openen voor u een bankrekening.  Noodzakelijk om het geld voor de betaling over te maken,  maar evengoed voor de domiciliëring van alle facturen die inherent zijn aan de verworven woning.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze advocaat een wettelijk mandaat bezorgen door middel van een notariële akte. Dit mandaat zal de advocaat machtigen tot het wettelijk controleren van de volledige transactie, hij zal alles zorgvuldig natrekken om zeker te zijn dat er geen vroegere belastingen of schulden rusten op uw goed. Bovendien kan hij u vertegenwoordigen bij de notaris die belast is met de overdracht van de eigendomsbewijzen en hun inschrijving in de officiële registers. Dit mandaat kan de advocaat ook toelaten in uw naam het aankoopproces te realiseren zonder dat u fysiek aanwezig moet zijn voor elke formaliteit.

Na de handtekening, zal de advocaat het vastgoed in het kadaster laten inschrijven en zal de authentieke akte registreren (escritura). U ontvangt vervolgens uw eigendomsakte.

Na de aankoop van het vastgoed, kan de advocaat zorg dragen voor de organisatie van de noodzakelijke permanente opdrachten (verzekeringen, accommodaties, water, elektriciteit, gemeenschapelijke kosten) en u een fiscale vertegenwoordiging verzekeren (betaling van de SUMA (belasting op het onroerend goed) en RENTA (belastingen op de onroerende goederen van niet- residenten).

Nieuw in ons aanbod
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Villa
Costa Calida
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Villa
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)3
Villa
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Villa
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Calida
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Calida
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Calida
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Villa
Costa Blanca Nord
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)2
Appartement
Costa Blanca Sud
Slaapkamer(s)2
Badkamer(s)2
Villa
Costa Calida
Slaapkamer(s)3
Badkamer(s)3