Secundo

Fiscale aspecten

  • Aantrekkelijke huurrendementen
  • Lagere onroerende voorheffing dan in België
  • Verklaring van uw tweede verblijfplaats
Ontdek onze eigendommen

Fiscale aspecten

Onroerend goed in Spanje, een voordelige investering!
Wat zijn de fiscale voordelen van een onroerend goed in Spanje?

Als eigenaar betaalt u elk jaar een heffing die berekend wordt aan de hand van de waarde van uw onroerend goed, de ligging en de prijs van het perceel. In Spanje is dit de belasting op het onroerend goed. U betaalt ongeveer 1% van de kadastrale waarde van het goed dat om de 8 jaar geherwaardeerd wordt. Het geldende tarief alsmede de herziening van de kadastrale waarde verschillen van regio tot regio. Voor deze belasting is de ‘SUMA’ verantwoordelijk.

Voorbeeld: een kost van € 150 per jaar voor een nieuw appartement van € 100.000.

Zoals in andere landen zijn deze rechten in Spanje ook vrij ingewikkkeld en worden ze altijd individueel afgehandeld.

Weet dat het laten opmaken van een testament inbegrepen is in onze diensten, het vergemakkelijkt de procedures tijdens erfopvolgingen en donaties en het brengt u rust en veiligheid.

In Spanje bestaat er geen verkeersbelasting.

Als u uw auto in Spanje wil laten registreren, moet u uw aanvraag indienen bij de “Jefatura Provincial de Tráfico” van uw gemeente.

U betaalt wel een wegenbelasting (Impuesto de Circulation ), deze is verschuldigd voor alle ingeschreven voertuigen in Spanje. De belasting is jaarlijks te betalen, meestal in het stadhuis.  De prijs is afhankelijk van het merk en van de grootte van uw voertuig: ongeveer € 85 / jaar voor een middelgrote auto.

U bent verplicht uw buitenlandse woning in uw Belgische belastingaangifte te notificeren. Echter, gezien de verdragen betreffende de dubbele belastingheffing, worden de inkomsten slechts belast in het land waar de woning zich bevindt. België moet daarom dus de inkomsten van deze woning vrijstellen.

Als uw onroerend goed wordt verhuurd, dan is de belastbare basis gelijk aan het bruto inkomen. Het belastingtarief bedraagt 24%.

Indien uw onroerend goed niet wordt verhuurd, maar bijvoorbeeld wel persoonlijk wordt gebruikt?  De Spaanse belastingen op de inkomsten wordt dan berekend op 24% van een fictief huurinkomen geraamd op 2% van de kadastrale waarde. Als deze laatste herzien werd inds 1994 dan bedraagt het tarief 1,1%.

Voorbeeld: € 150 per jaar voor een appartement van € 100.000.

Contacteer ons
Contact ons